realizare site web

Drept Administrativ

Activitatea de consultanta privind contenciosul administrativ

  •  consultanta juridica, asistenta si reprezentarea clientilor in litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritatile locale;
  •  cereri intemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice,

Activitatea de consultanta privind achizitiile publice si regimul concesiunilor

  •  consultanta cu privire la respectarea reglementarilor legale,
  •  contestarea, apararea si anularea procedurilor de achizitie,
  •  elaborarea, negocierea, incheierea si implementarea contractelor,
  •  consultanta privind concesionarea de proprietati,
  •  consultanta privind concesionarea de servicii si lucrari,
  •  consultanta privind calcularea si structurarea redeventei si a drepturilor similare,
  •  contestarea, apararea si anularea procedurilor de atribuire.