realizare site web

Activitati Fiduciare

In executarea mandatului avocatul poate sa desfasoare urmatoarele activitati:

  • Primirea in depozit, in numele si pe seama clientului, de fonduri sau bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii dupa finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidarii unui patrimoniu; 
  • Plasarea si valorificarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si a bunurilor incredintate; 
  • Administrarea, in numele si pe seama clientului, a fondurilor financiare si bunurilor incredintate; 
  • Activitati de consultanta; 
  • Operatiuni de conservare a substantei si a valorii fondurilor financiare si bunurilor incredintate; 
  • Operatiuni de plasare a fondurilor active mobiliare sau imobiliare, valori mobiliare si alte instrumente financiare, in conditiile legii; 
  • Administrarea si valorificarea plasamentelor efectuate prin contractarea de operatiuni materiale si efectuarea de operatiuni juridice menite sa sporeasca valoarea si lichiditatea plasamentelor; 
  • Activitati conexe cum ar fi completarea declaratiilor de impozit si plata acestora si a celorlalte datorii ale clientului legate de administrarea unor asemenea proprietati; culegerea fructelor si incasarea veniturilor sau a altor rezultate ale investitiilor; mijlocirea/medierea operatiunilor financiare etc.; 
  • Orice operatiuni in numerar privind plati, incasari efectuari de depozite bancare, compensari, rambursari impuse de natura activitatii incredintate.