realizare site web

Mediere

    Reglementare

 

    In Romania, medierea si organizarea profesiei de mediator a fost reglementata prin Legea nr. 192 / 2006. Legea a suferit modificari succesive prin Legea nr. 370/ 2009, O.U.G. nr. 13/2010, Legea nr. 202/2010, Legea nr. 76/2012, Legea nr.115/2012, O.U.G. nr. 90/2012 si O.U.G. nr. 4/2013.

    Ce este medierea?

    Medierea este o metoda alternativa de rezolvare a conflictelor, dupa o procedura generala prevazuta de lege, in conditii de confidentialitate totala, de autodeterminare a partilor, de neutralitate si impartialitate a mediatorului profesionist (ales in mod voluntar de parti) si cu multe avantaje (pecuniare si nu numai) pentru partile care au disponibilitatea sa ajunga la un acord, pe cale amiabila.

    Solutionarea conflictelor prin mediere poate fi utilizata cu succes in conflicte de familie, divorturi, conflicte colective de munca, succesiuni, coproprietate, contracte, conflicte intre elevi etc., aducand un raspuns mai adecvat partilor implicate in conflict prin punerea accentului pe interesele aflate in joc. Daca procedura clasica de rezolvare a conflictelor pune accentul in principal pe aspectele juridice ale litigiului incredintand solutionarea acestora organelor justitiei pe principiul castig-pierdere (invingator-invins), medierea urmareste, in acord cu legislatia in vigoare, gasirea unei solutii convenabile si realiste pentru ambele parti aflate in conflict.

    Medierea, spre deosebire de procesul clasic de justitie, nu are ca finalitate stabilirea vinovatiei sau inocentei partilor aflate in conflict. Participarea la procesul de mediere este voluntara. Mediatorul nu decide, ci ofera informatii procedurale, stimuleza dialogul, faciliteaza schimbul de opinii si informatii intre parti, ajuta partile sa-si clarifice nevoile si interesele, sa depaseasca barierele in comunicare si sa ajunga la rezolvarea neintelegerilor prin gasirea unor solutii avantajoase pentru ambele parti. Mediatorul asista partile si la redactarea acordului final de mediere in care se specifica angajamentele fiecarei parti pentru stingerea conflictului.

    Ce avantaje are medierea?

 • Va costa mai putin, pentru ca in afara onorariului de mediere, care este suportat in cote egale de catre toate partile implicate, nu mai sunt necesare alte cheltuieli cum ar fi taxa de timbru, onorariile aparatorilor, onorariile expertilor (decat daca speta in cauza impune acest lucru), costul documentelor de constituire a dosarului, cheltuielile cu martorii etc.
 • Timp redus de solutionare a coflictului. Decideti impreuna cu noi cand sunt sedintele de mediere si durata lor.
 • Va pastrati confidentialitatea disputei, sedintele de mediere avand loc in biroul mediatorului si nu in sedinta publica ca in instate.
 • Imbunatatirea sau pastrarea relatiilor dintre parti.
 • Puteti apela la mediere oricand doriti, chiar daca va aflati intr-un proces in instanta, sau daca nu doriti sa ajungeti acolo, sau pur si simplu vreti sa rezolvati o situatie tensionata si intelegeti ca va fi mai usor cu sprijinul nostru.
 • Decideti singuri daca aveti nevoie de mediere si va alegeti mediatorul.
 • Aveti libertatea de a lua decizii, pentru ca mediatorul nu impune solutii, ci construieste solutii impreuna cu dumneavoastra.
 • Daca ati platit deja taxa de timbru, dupa ce ati incheiat un acord prin mediere, aceasta taxa va este restituita, in conditiile prevazute de lege.
 • Daca aveti venituri modeste, onorariul de mediere poate fi suportat de catre stat, in conditiile prevazute de lege.
 • Durata pe care se desfasoara medierea suspenda curgerea termenelor de prescriptie.
 • Hotararile judecatoresti care s-au pronuntat in temeiul acordurilor incheiate la mediere sunt definitive si nu mai sunt supuse cailor de atac.

     Apeland la mediere partile nu renunta la justitia clasica. Daca nu reusesc sa isi solutioneze prin mediere conflictul, au posibilitatea de a se adresa instantei de judecata, la fel cum o aveau si inainte de a apela la mediere

    Cum se desfasoara medierea?

    Medierea se bazeaza pe cooperarea partilor si utilizarea, de catre mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere. Metodele si tehnicile utilizate de catre mediator trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmarite de partile aflate in conflict. Mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.

    Partile aflate in conflict au dreptul sa fie asistate de avocat sau de alte persoane, in conditiile stabilite de comun acord. In cursul medierii partile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, in conditiile legii.

    Sustinerile facute pe parcursul medierii de catre partile aflate in conflict, de persoanele prevazute la art. 52 si la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 192/2006, precum si de catre mediator au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participa la mediere in conditiile art. 52 din Legea nr. 192/2006 asupra obligatiei de pastrare a confidentialitatii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

    Daca, pe parcursul medierii, apare o situatie de natura sa afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntarii contractului de mediere. Mediatorul are dreptul sa se abtina si sa inchida procedura de mediere, procedand potrivit dispozitiilor art. 56 din Legea nr. 192/2006, care se aplica in mod corespunzator. In aceasta situatie mediatorul este obligat sa restituie onorariul proportional cu etapele de mediere neparcurse sau, dupa caz, sa asigure continuarea procedurii de mediere, in conditiile stabilite prin contractul de mediere.

    In cazul in care conflictul supus medierii prezinta aspecte dificile sau controversate de natura juridica ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv. Atunci cand solicita punctul de vedere al unui specialist din afara biroului sau, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fara a dezvalui identitatea partilor.

    Procedura de mediere se inchide, dupa caz:

 • prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;
 • prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
 • prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.

   In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente.

    La inchiderea procedurii de mediere, mediatorul va intocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.

    Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se redacteaza un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. Intelegerea partilor nu trebuie sa cuprinda prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice. Intelegerea partilor poate fi afectata, in conditiile legii, de termene si conditii.

     Intelegerea partilor poate fi supusa verificarii notarului public in vederea autentificarii ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata.

     Unde are loc medierea?

     Partile aflate in conflict se prezinta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea acceptarii medierii si incheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.

     Cine plateste onorariul mediatorului?

     Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti in mod egal. (Articolul 45, partea finala din Legea nr. 192/2006)

    Se poate renunta la mediere?

    In orice faza a procedurii de mediere, oricare dintre partile aflate in conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, incunostintand, in scris, cealalta parte si mediatorul. Mediatorul ia act de denuntarea unilaterala a contractului de mediere si, in cel mult 48 de ore de la data primirii incunostintarii, intocmeste un proces-verbal de inchidere a procedurii de mediere. Daca una dintre partile aflate in conflict nu se mai prezinta la mediere, fara a denunta contractul de mediere, mediatorul este obligat sa faca toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reala a partii respective si, dupa caz, va continua sau va inchide procedura de mediere.

     Care este implicatia judecatorului / notarului in procedura medierii?

    Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. De regula, acordul este redactat de catre mediator, cu exceptia situatiilor in care partile si mediatorul convin altfel.

     Partile pot solicita notarului public autentificarea, in conditiile legii si cu respectarea procedurilor legale, a intelegerii lor.

     Partile se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere.

     Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii. Dispozitiile art. 432–434 din Codul de procedura civilase aplica in mod corespunzator.

     In cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere redactat de catre mediator va fi prezentat notarului public sau instantei de judecata, pentru ca acestea, avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege si sa emita un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si de forma, notarul public sau instanta de judecata, dupa caz, putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare cu acordul partilor.

     Cererea adresata instantei, privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere, este scutita de plata taxei judiciare de timbru, cu exceptia cazurilor in care acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, a altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale.

    Cand poate interveni medierea?

    Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere in mod voluntar, atat inainte cat si dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege.

    Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atat in afara, cat si in cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabila a conflictelor prevazute de lege.

    Sunt cazuri cand medierea nu poate fi aplicata?

    Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care partile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.

    Medierea este obligatorie?

    Organele judiciare si arbitrale, cat si alte autoritati cu atributii jurisdictionale informeaza partile asupra posibilitatii si a avantajelor folosirii procedurii medierii si le indruma sa recurga la aceasta cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele.