realizare site web

admin

About the author

Trimitere preliminară formulată de o instanţă din România (Judecătoria Câmpulung)

Articole 0 comments

Întrebările preliminare, formulate de  Judecătoria Câmpulung, astfel cum sunt menţionate pe portalul instanţelor de judecată sunt:

”1. Dacă dispoziţiile Directivei nr. 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului sunt aplicabile şi unui contract de credit încheiat la 5 octombrie 2006, anterior aderării României la Uniunea Europeană, dar ale cărui efecte se produc şi în prezent, dispoziţiile sale fiind supuse executării în prezent, ca urmare a unor cesiuni succesive a creanţei înscrise în aceasta.

(more…)

Taxa pentru emisii poluante 2013 – incompatibilă cu art. 110 TFUE

Articole 0 comments

1. Taxele percepute cu ocazia primei înmatriculări de către Statul Român par să aibă, în timp, aceeaşi soartă: mai devreme sau mai târziu, se constată incompatibilitatea lor cu art. 110 TFUE (fostul art. 90 TCE). În logica lucrurilor, asemenea soluţii sunt previzibile, din moment ce taxele de acest tip, indiferent de variantă, au fost concepute să repare “gaura” lăsată în bugetul de stat de abolirea taxelor vamale, după aderarea la Uniunea Europeană.

(more…)