realizare site web

BLOG AVAM

extras Carte FunciaraCabinet de Avocat DIN&ASOCIATII   Azi ne-a fost comunicata Decizia Civila nr. 168 pronuntata in dosarul  nr. 7014/204/2015 de catre Tribunalul Prahova Sectia I Civila prin care a fost admisa plangerea impotriva incheierii de reexaminare emisa de catre OCPI Prahova. In urma admiterii plangerii instanta de judecata a dispus :

  1. Respingerea cererii de de inscriere ce a avut ca obiect intabularea repozitionarii imobilului in cauza;
  2. Respingerea documentatiei cadastrale din

Deja se discuta peste tot despre Ordonanta de Guvern prin care se gratiaza în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv precum și pedepsele cu amendă aplicate de instanţa de judecată. Asociatia AVAM trage un semnal de alarma cu privire la aplicarea acestei ordonante privind  infractiunile ce au legatura  si deriva din nerespectarea normelor privind sanatatea si securitatea la locul de munca.  Printre aceste infractiuni  se regasesc:  neluarea măsurilor legale de

Întrebările preliminare, formulate de  Judecătoria Câmpulung, astfel cum sunt menţionate pe portalul instanţelor de judecată sunt: ”1. Dacă dispoziţiile Directivei nr. 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului sunt aplicabile şi unui contract de credit încheiat la 5 octombrie 2006, anterior aderării României la Uniunea Europeană, dar ale cărui efecte se produc şi în prezent, dispoziţiile sale

1Taxele percepute cu ocazia primei înmatriculări de către Statul Român par să aibă, în timp, aceeaşi soartă: mai devreme sau mai târziu, se constată incompatibilitatea lor cu art. 110 TFUE (fostul art. 90 TCE). În logica lucrurilor, asemenea soluţii sunt previzibile, din moment ce taxele de acest tip, indiferent de variantă, au fost concepute să repare “gaura” lăsată în bugetul de stat de abolirea taxelor vamale, după aderarea la Uniunea Europeană. 141