realizare site web

Cetateni Straini - Obtinere Cetatenie

Esti cetatean strain in Romania si vrei sa obtii cetatenie romana ? Doresti permis de sedere pe termen lung sau autorizatie de munca in Romania ? Birocratia si functionarii publici iti ingreuneaza si mai mult situatia ? Intampini dificultati  in rezolvarea cererilor tale si mai ai putine zile pana cand trebuie sa parasesti teritoriul Romaniei? AI primit o deceizie de returnare pe care doresti sa o anulezi ?  Noi suntem solutia potrivita pentru rezolvarea problemele tale.  Contacteaza-ne acum !
Cabinetul nostru poate obtine pentru tine in cel mai scurt timp posibil si in cea mai buna varianta :
 •  cetatenia romana;
 • permis de sedere de lunga durata in Romania;
 • autorizatie de munca in Romania;
 • viza de sedere pe termen lung;
 • inregistrarea rezidentei/rezidenta permanenta;
 • permis de munca;
 • dreptul de azil;
 • permis de sedere pentru orice scop prevazut in vigoare in materie pentru cetatenii straini;
 • anulare decizie returnare/parasirea teritoriului Romaniei;
 • Redobandirea cetateniei romane de catre fostii cetateni romani care  au pierdut aceasta calitate din diferite motive;

De asemenea va putem asista si reprezenta in fata Oficiului Roman pentru Imigrari (ORI) si in fata oricaror institutii si autoritati publice din Romania.  Unul dintre specialistii nostri va poate asista in fata instantei de judecata pentru a solicita anularea deciziei de returnare/parasire a teritoriului Romaniei; sau in situatia in care va aflati in procedura de divort, partaj sau exercitarea autoritatii parintesti.

Doriti sa implementati o afacere in Romania si nu cunoasteti cadrul legal ? Cabinetul nostru ofera consultanta juridica pentru persoana fizice cat si pentru persoane juridice straine (investitori straini) care doresc sa-si implementeze afaceri in Romania.

Alte servicii oferite :

 • Infiintari societati comerciale;
 • redactari contracte vanzare-cumparare terenuri si contracte comerciale;
 • redactari contracte asociere in participatiune;
 • Obtinerii autorizatii de construire si certificate de urbanism;
 • Infiintari asociatii si fundatii;
 • Servicii fiduciare de administrare a patrimoniului clientilor straini;
 • Recuperarea creantelor si monitorizarea solvabilitatii si credibilitatii partenerilor contractuali;
 • Intocmirea de cerereri, notificari, somatii, adrese;
 • Atestarea cu DATA CERTA a contractelor comerciale si altor acte in ceea ce priveste continutul acestora, data si identitatea partilor;
 • Asistarea si reprezentarea in fata autoritatilor si institutiilor publice (notar, primarie, prefectura, banca, etc.) precum si in fata instantelor judecatoresti;
 • Reprezentare in fata Oficiului Registrului Comertului.
 • Servicii de traducere, apostilare si legalizare notariala;

Cabinetul nostru ofera servicii de consultanta si reprezentare juridica in vederea obtinerii autorizatiei de construire, precum si a avizelor necesare emiterii autorizatiilor de construire, certificat de urbanism, plan urbanistic zonal (PUZ), plan urbanistic de detaliu (PUD), autorizatie de demolare, autorizatii de extindere.

Lucrarile de constructii sunt permise numai pe baza unei autorizatii de construire, dupa cum reglementeaza Legea nr. 50/1991. Lucrarile de constructii sunt permise numai pe baza unei autorizatii de construire, dupa cum reglementeaza Legea nr. 50/1991. Potrivit acestui act normativ, autorizatia de construire se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren si/sau constructii), cu respectarea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Astfel, autorizatia de construire se elibereaza pentru urmatoarele tipuri de constructii:

• lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;

• lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

• lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

• imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;

• lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

• organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile locale sau judetene fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii. In acelasi certificat sunt cuprinse si cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii. Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:

• cerere-tip, care sa cuprinda elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si scopul solicitarii actului;

planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, – vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al Municipiului Bucuresti, cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii;

• documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).

Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de construire.

In situatia in care scopul emiterii certificatului de urbanism este obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare, acesta va fi insotit de formularele fiselor tehnice strict necesare in vederea emiterii acordului unic.

Oferim asistenta si reprezentare in fata biroului de cadastru si carte funciara din Bucuresti si Ilfov in vederea intabularii de apartamente, case si terenuri, actualizari si repozitionari in cartea fuciara a imobilului dvs. Putem obtine pentru dvs. si adresa/numar postal.

Daca va aflati in situatia in care nu detineti un titlu de proprietate asupra casei in care locuiti  sau asupra terenului pe care il folositi, avem avocati specializati in procesele de uzucapiune care pot obtine titlu pentru imobilul dvs.  

Cabinetul nostru de avocatura ofera clientilor sai persoane fizice si juridice, asistenta si reprezentare juridica in domeniile dreptului penal, civil si comercial.

Deasemenea, asistenta juridica si reprezentarea pot continua sau incepe si in faza de cercetare judecatoreasca, atat la instantele de fond cat si la instantele de apel sau recurs.

Cabinetul are in vedere si reprezentarea partilor vatamate in cadrul proceselor penale. Ca si in celelalte cazuri, asistenta juridica sau reprezentare se va acorda in orice etapa procesuala.

Prin intermediul cabinetului de avocat se pot formula plangeri penale si sesizari, care ulterior vor fi depuse autoritatlor competente. In acest mod clientul poate sa folosesasca sfaturile noastre, beneficiind de o reprezentare adecvata si asistenta juridica rapida si completa a problematicilor in cauza.

Activitatea pe care o defasuram acopera toate ramurile de drept, dar in mod special cabinetul de avocat si-a propus sa ofere servicii legate de ramura dreptului penal.

In mod deosebit in domeniul dreptului penal, cabinetul nostru asigura asistenta juridica incepand cu faza de urmarire penala; in cadrul acesteia avand in vedere masurile preventive – obligatia de a nu parasi localitatea / tara si arestarea preventiva.

extras Carte FunciaraCabinet de Avocat DIN&ASOCIATII   Azi ne-a fost comunicata Decizia Civila nr. 168 pronuntata in dosarul  nr. 7014/204/2015 de catre Tribunalul Prahova Sectia I Civila prin care a fost admisa plangerea impotriva incheierii de reexaminare emisa de catre OCPI Prahova. In urma admiterii plangerii instanta de judecata a dispus :

 1. Respingerea cererii de de inscriere ce a avut ca obiect intabularea repozitionarii imobilului in cauza;
 2. Respingerea documentatiei cadastrale din

Deja se discuta peste tot despre Ordonanta de Guvern prin care se gratiaza în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv precum și pedepsele cu amendă aplicate de instanţa de judecată. Asociatia AVAM trage un semnal de alarma cu privire la aplicarea acestei ordonante privind  infractiunile ce au legatura  si deriva din nerespectarea normelor privind sanatatea si securitatea la locul de munca.  Printre aceste infractiuni  se regasesc:  neluarea măsurilor legale de

Întrebările preliminare, formulate de  Judecătoria Câmpulung, astfel cum sunt menţionate pe portalul instanţelor de judecată sunt: ”1. Dacă dispoziţiile Directivei nr. 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului sunt aplicabile şi unui contract de credit încheiat la 5 octombrie 2006, anterior aderării României la Uniunea Europeană, dar ale cărui efecte se produc şi în prezent, dispoziţiile sale

1Taxele percepute cu ocazia primei înmatriculări de către Statul Român par să aibă, în timp, aceeaşi soartă: mai devreme sau mai târziu, se constată incompatibilitatea lor cu art. 110 TFUE (fostul art. 90 TCE). În logica lucrurilor, asemenea soluţii sunt previzibile, din moment ce taxele de acest tip, indiferent de variantă, au fost concepute să repare “gaura” lăsată în bugetul de stat de abolirea taxelor vamale, după aderarea la Uniunea Europeană. 141